Colofon

UIT IN MUNSTERLAND en de website uitinmunsterland.nl  zijn een uitgave van:

Platformcommunicatie
Speenkruid 9
7483 CK Haaksbergen

&

Maroy Media
Auke Vleerstraat 155
Enschede

Internet
Martin Stegehuis (Maroy media)
info@uitinmunsterland.nl

Advertenties:
Herman Schiphorst (Platform Communicatie)
06-53 61 52 94
h.schiphorst@platformcommunicatie.nl

Interviews en vertalingen
Betty Morsinkhof (Skriefwark)

Laatste nieuws